stránky Jakuba Štěpána s převážně masožravou tematikou

Za orchidejemi do NP Gargano

vloženo 9. července 2015
  Při svých toulkách přírodou, které se odehrávají obvykle v rámci naší vlasti, mám kromě masožravek i spoustu jiných zajímavých cílů. Jednou takovou skupinou cílů jsou bezesporu orchideje, čili čeleď vstavačovitých (Orchidaceae). O národním parku na jihu Itálie, který nese název podle poloostrova, na němž park leží, Gargano, jsem slyšel už mnohokrát z vyprávění. Vždy od nadšených orchideářů. Když se naskytla možnost jej v dubnu letošního roku (2015) poznat na vlastní oči, dlouho jsem neváhal a prostřednictvím tohoto článku bych se s Vámi rád podělil o některé postřehy z jeho návštěvy. 
Stráně u moře plné rudohlávků a jiných orchidejí.
Stráně u moře plné rudohlávků a jiných orchidejí.
Louka plná vstavačů kukaček.
Louka plná vstavačů kukaček.
Typická nezalesněná středomořská krajina.
Typická nezalesněná středomořská krajina.
Lesní porost s Dactylorhiza romana a řadou jiných zajímavých druhů nejen orchidejí.
Lesní porost s Dactylorhiza romana a řadou jiných zajímavých druhů nejen orchidejí.
  Gargano je národní park ležící na východním pobřeží Itálie, kde zaujímá většinu stejnojmenného hornatého poloostrova. Rozloha NP je přibližně 1211 čtverečných kilometrů a nejvyšší body dosahují výšek okolo 1000 m n. m. Národním parkem bylo území vyhlášeno až v devadesátých letech, avšak jeho část, přírodní rezervace Foresta Umbra, je chráněna už od roku 1977 pro zachovalé zbytky původních středomořských opadavých lesů. Tento relikt je považován nejen za jednu z nejcennějších částí NP Gargano, ale též celé jižní Itálie. NP Gargano je významný zejména svou obrovskou biodiverzitou. Některé zdroje uvádí, že hostí obdobný počet rostlinných druhů jako celá Česká republika. Proto v době kvetení orchidejí není žádná náhoda potkat při toulkách zdejší přírodou nadšence všech různých národností, kteří přijeli za stejným cílem jako vy. Jaro na Garganu prý umí být, co se počasí týče, velice drsné. O tom jsme se letos přesvědčili jen okrajově díky silnému chladnému větru, který čas od času znepříjemňoval pobyt na otevřených svazích kopců. Z vyprávění však vím, že přívětivé počasí, které jsme nyní zažili, je spíše výjimečné a při plánování jarní dovolené u garganských orchidejí je třeba přibalit dobrou pláštěnku a teplé oblečení. Chladné počasí je však s nástupem léta pryč a Gargano se stává oblíbenou turistickou destinací. Teplo, slunce, pláže, krásné moře a spousty turistů. To už by nás tolik nelákalo.  
Druhově velice bohaté kamenité okraje lesů.
Druhově velice bohaté kamenité okraje lesů.
Serapias orientalis subsp. apulica
Serapias orientalis subsp. apulica
Orchis purpurea
Orchis purpurea
Orchis anthropophora × italica
Orchis anthropophora × italica
  Jih Itálie a Středomoří je obecně na orchideje bohatou oblastí. Rostou zde často druhy, které známe i z naší krajiny. Rozdíl je v jejich početnosti. Zatímco u nás si chráníme několik posledních lokalit rudohlávků jehlancovitých (Anacamptis pyramidalis), na Garganu se jedná o všudypřítomný druh vyprahlých kamenitých strání, zejména v blízkosti moře. Dříve u nás poměrně hojná orchidej, vstavač kukačka (Anacamptis morio), je dnes v ČR také vzácností. Ne na Garganu, kde patří opět mezi nejčastější druhy, a to nejen orchidejí, ale výraznějších druhů flory obecně. 
Anacamptis papilionacea
Anacamptis papilionacea
Geranium lucidum
Geranium lucidum
Ophrys scolopax subsp. cornuta
Ophrys scolopax subsp. cornuta
Ophrys holosericea subsp. apulica
Ophrys holosericea subsp. apulica
  Velký dík za perfektní organizaci výpravy patří Jiřímu Skořepovi, který Gargano navštěvuje takřka pravidelně a dobře zná nejen zdejší lokality orchidejí, ale také možnosti ubytování, občerstvení a jak to tu zkrátka chodí. Z Česka jsme vyráželi dvěma osobními auty, jedno s brněnskou a druhé s pražskou posádkou. Brněnskou posádku tvořili spíše botanici a pražskou spíše fotografové. Já, ač jsem na pomezí těchto dvou zájmů, byl součástí té pražské a sdílel s fotografy jejich denní časový režim, který však ani mému botanickému já nebyl úplně cizí. Ideální časový režim fotografa v jednoduchosti znamená, že člověk ve čtyři ráno vstane, aby byl v pět na lokalitě a stihl se připravit na nejlepší okamžik dne, kdy po šesté hodině vyjde slunce. Po několikahodinovém focení východu slunce nastává pauza, zde tak zvaná siesta, kdy se může jít fotograf v klidu dospat, neboť slunce je příliš vysoko nad obzorem a dělá nehezké stíny. Druhá část dne, která vůbec stojí za zmínku, je západ slunce. Oproti tomu denní režim botanika vypadá tak, že člověk vstane, kdy uzná za vhodné, protože rostlina se na poledne nikam neschová a nově nalezený druh se počítá v kteroukoli hodinu. Asi jste správně pochopili, že pražská a brněnská část výpravy cestovaly zvlášť :-).     
Anacamptis pyramidalis
Anacamptis pyramidalis
Dactylorhiza romana
Dactylorhiza romana
Limodorum abortivum
Limodorum abortivum
Ophrys sp.
Ophrys sp.
  Otázka, která mi vždy vrtala hlavou, byla, zda je třeba dopředu znát přesné lokality, aby člověk vůbec něco pěkného viděl, nebo zda se stačí vydat naslepo a stejně najde orchidejí víc, než je schopen vstřebat. Po osobní zkušenosti mohu s klidným srdcem říct, že druhá odpověď je správně. To je obrovský rozdíl oproti ostrůvkovité krajině ČR, kde na hledaný druh málokdy narazíte bez znalosti jeho přesného rozšíření. Nicméně musím dodat, že toto platí jen o nejčastějších druzích (kterých je ale i tak velmi mnoho). Například tořič Ophrys speculum nebo jiné vzácnější taxony na každém kopci nenajdete. U vzácných druhů je třeba mít obrovské štěstí, předem si nastudovat lokality nebo alespoň jet s někým, kdo už ví. 
Ophrys sipontensis
Ophrys sipontensis
Anacamptis papilionacea
Anacamptis papilionacea
Orchis quadripunctata
Orchis quadripunctata
Anacamptis pyramidalis
Anacamptis pyramidalis
  Mezi velmi časté orchideje této oblasti a tohoto období patří již zmíněné druhy vstavač kukačka (Anacamptis morio) a rudohlávek jehlancovitý (Anacamptis pyramidalis). Dále krásný vstavač Anacamptis papilionacea, který často sdílel lokality s Orchis morio a místy bylo možné nalézt jejich křížence. Na trochu odlišném biotopu, kamenitých okrajích lesů, se často vyskytoval vstavač čtyřtečný (Orchis quadripunctata) a vstavač chudokvětý (Orchis pauciflora). Oba tyto překrásné druhy se opět mohou křížit. Zůstaneme-li ještě u vstavačů, nesmíme zapomenout na vstavač italský (Orchis italica), který byl dominantou nejedné pastviny. Spolu se vstavačem italským rostl a vzácně hybridizoval bizarní Orchis anthropophora (dříve zvaný Aceras anthropophora). Podstatně vzácněji jsme potkávali vstavače nachové (Orchis purpurea), vstavače osmahlé (Neotinea ustulata) či vstavače Neotinea maculata.
Anacamptis papilionacea
Anacamptis papilionacea
Orchis anthropophora
Orchis anthropophora
Orchis pauciflora × quadripunctata
Orchis pauciflora × quadripunctata
Orchis pauciflora
Orchis pauciflora
  Obrovskou skupinou orchidejí, pro Gargano tolik typickou, jsou tořiče (Ophrys). Velké množství druhů, nejednotná taxonomie, často obtížná determinace okořeněná častými hybridizacemi a variabilitou obecně. To je pár důvodů, proč mám u velké části fotografií pouze popisek „Ophrys sp.“ a blíže si taxony určovat netroufám. Z konkrétních druhů lze jmenovat tořič žlutý (Ophrys lutea), t. čmelákovitý (O. holoserica), t. pavoukonosný (O. sphegodes), t. Bertolonův (O. bertolonii), O. bombyliflora, O. tenthredinifera, O. biscutella a celou řadu dalších, včetně již zmíněného O. speculum či zdejšího endemita O. sipontensis. Příjemným překvapením byl nález kvetoucích tořičů hnědých (O. fusca), které běžně kvetou mnohem dříve a letos na nás počkaly zřejmě díky tuhé zimě a dlouho trvající sněhové pokrývce. 
Ophrys speculum
Ophrys speculum
Ophrys sp.
Ophrys sp.
Ophrys fusca
Ophrys fusca
Ophrys sp.
Ophrys sp.
  Snad ještě větším oříškem na určování je rod Serapias, jehož zástupci s naším příjezdem akorát začínali kvést a v půlce týdne již byli ve svém optimu. Oproti nim například jazýčky (Himantoglossum) a vstavače štěničné (Orchis coryophora) ještě pár týdnů potřebovaly. Jiný častý druh, Barlia robertiana, byl všude odkvetlý. Zejména v lesních porostech, které jsem si oblíbil, neboť jich nebylo tolik jako pastvin a nabízely úplně jiné druhové složení, šlo najít i další druhy orchidejí. Například prstnatec Dactylorhiza romana, okrotici dlouholistou (Cephalanthera longifolia) či teprve ze země rašící hnědenec zvrhlý (Limodorum abortivum).
Ophrys sp.
Ophrys sp.
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera longifolia
Neotinea maculata
Neotinea maculata
Empusa pennata
Empusa pennata
  Tento výčet druhů rozhodně není úplný, ani co se orchidejí Gargana týče, ani toho, co jsme viděli. A nejen mezi orchidejemi byly zajímavé druhy. Z dalších rostlin mě nenechal chladným kupříkladu u nás vyhynulý kakost lesklý (Geranium lucidum) nebo kapradina kyvor lékařský (Asplenium ceterach), která u nás ke statusu vyhynulého taxonu nemá daleko. Obecně když člověk cestuje za rostlinami do zahraničí, obvykle nachází množství druhů, které u nás patří mezi nejvzácnější zástupce květeny a v dané zemi jsou hojné. Může to být jednak tím, že u nás jde jen o okrajový výskyt a klimatické optimum má druh jinde, jednak například rozdílným způsobem využívání krajiny (zemědělství). Dalším druhem, který mě nadchl, byla mohutná fialová záraza Orobanche levandulacea nebo podražec Aristolochia rotunda a ze zástupců fauny nelze opomenout krásnou kudlanku Empusa pennata, jež nám nejednou pózovala před fotoaparáty. 
Orobanche lavandulacea
Orobanche lavandulacea
Narcissus poëticus
Narcissus poëticus
Aristolochia rotunda
Aristolochia rotunda
Empusa pennata
Empusa pennata
  Druhová bohatost Gargana je obrovská a co jiného napsat závěrem, než doporučení k jeho návštěvě. Protože to stojí za to! Ještě jednou díky Jirkovi za organizaci a všem účastníkům výpravy za to, jací byli skvělí ;-). 

 
 
 
09.07.2015 10:43:39
Jakub Štěpán
 
Masožravé rostliny neboli masožravky
předchozí následující

Veškerý materiál použitý na těchto stránkách (obzvlášť fotografie) je chráněn autorskými právy. Není dovoleno jej dále šířit bez svolení autora.
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one