stránky Jakuba Štěpána s převážně masožravou tematikou

Vybrané zkratky a termíny používané v botanice

vloženo 23. května 2010
   V botanice se používá velké množství zkratek a termínů. Pojďme si některé, které se vážou i k MR, vypsat.
aff. - podobný, příbuzný; např. „Pinguicula aff. vulgaris" = „rostlina podobná Pinguicula vulgaris"

BZ - botanická zahrada

CPN - Carnivorous Plant Newsletter (periodikum ICPS)

Darwiniana - česká společnost pěstitelů MR a jiných botanických kuriozit, www.darwiniana.cz

endemit - druh rostoucí pouze na omezeném území (např. endemitem ČR je Pinguicula bohemica - druh, který se nikde jinde na světě nevyskytuje)

f. - forma, taxonomická jednotka nižší než odrůda; např. „Pinguicula vulgaris f. bicolor" = „určitá forma druhu Pinguicula vulgaris"

fenestrace - průsvitná okénka na láčkách darlingtonie, láčkovice a některých špirlic; mají za úkol prosvětlit prostor v láčce, aby se do ní kořist nebála vlézt

hibernakulum - přezimovací pupen terestrických rostlin (např. u druhů rodu Drosera a Pinguicula rostoucích v mírném pásu); je tvořen zhuštěnými zárodky listů; není ustáleno, zda se používá označení hibernaculum, hibernakulum nebo hibernákulum

ICPS - International Carnivorous Plant Society (Mezinárodní společnost pěstitelů masožravých rostlin)

MR - masožravé rostliny

PBZ - Pražská Botanická Zahrada

reintrodukce - navrácení vyhynulého druhu zpět do přírody

RVV - relativní vzdušná vlhkost

sp. - species (druh); např. „Pinguicula sp." = „nějaký druh z rodu Pinguicula"

spp. - množné číslo od species (druhy); např. „Pinguicula spp." = „všechny druhy rodu Pinguicula"

stolon - šlahoun, výhonek

subsp./ssp. - subspecies (poddruh), taxonomická jednotka nižší než druh; např. „Pinguicula vulgaris subsp. bohemica" = „určitý poddruh druhu Pinguicula vulgaris"

turion - přezimovací pupen vodních rostlin (např. u druhů rodu Aldrovanda a Utricularia rostoucích v mírném pásu); je tvořen zhuštěnými zárodky prýtů

VAMR - Velký Atlas Masožravých Rostlin, provozuje Darwiniana, www.darwiniana.cz/vamr

var. - varietas (varieta/odrůda), taxonomická jednotka nižší než druh a vyšší než forma; např. „Pinguicula vulgaris var. macrantha" = „určitá varieta druhu Pinguicula vulgaris"
14.07.2010 18:25:01
Jakub Štěpán
 
Masožravé rostliny neboli masožravky
předchozí následující

Veškerý materiál použitý na těchto stránkách (obzvlášť fotografie) je chráněn autorskými právy. Není dovoleno jej dále šířit bez svolení autora.
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one