stránky Jakuba Štěpána s převážně masožravou tematikou

Jak správně psát názvy rostlin?

vloženo 14. 7. 2010
   Psaní českých a latinských názvů rostlin má spoustu svých specifických pravidel. Bohužel, spousta lidí je nezná nebo se jimi neřídí. Jiní pak akorát kroutí hlavou, jak někdo může napsat, že „má problém se svou Mucholapkou Podivnou". To je důvod, proč jsem zde sepsal několik nejčastěji používaných pravidel. Řiďte se jimi, doplňujte je, šiřte do okolí, ať to není jen zbytečný článek mezi ostatními.


 Latinský název


Má ho každá rostlina, je nejpřesnější, nejustálenější a u valné většiny MR nejpoužívanější.

- první písmeno rodového jména (prvního) píšeme vždy velkým písmenem; platí i u lat. názvů čeledí, sekcí apod.

- druhové jméno (druhé) píšeme malým

- vždy používáme kurzívu, bez kurzívy se píšou jen zkratky (viz. níže) a informace v "uvozovkách" či 'apostrofech'

- upřesnění formy vkládáme do uvozovek za název rostliny, název kultivaru také, avšak do apostrofů

- název křížence píšeme za pomoci křížku, a to podle vzoru matka × otec, přičemž rodové jméno píšeme většinou jen na začátku

- za tečkou děláme mezeru, křížek ohraničíme mezerami z obou stran Často používané lat. zkratky


- f. - forma, taxonomická jednotka nižší než odrůda; např. "Pinguicula vulgaris f. bicolor" = „určitá forma druhu Pinguicula vulgaris"

- var. - varietas (varieta/odrůda), taxonomická jednotka nižší než poddruh a vyšší než forma; např. "Pinguicula vulgaris var. macrantha" = „určitá varieta druhu Pinguicula vulgaris"

- subsp./ssp. - subspecies (poddruh), taxonomická jednotka nižší než druh a vyšší než odrůda; např. "Pinguicula vulgaris subsp. bohemica" = „určitý poddruh druhu Pinguicula vulgaris"

- sp. - species (druh); např. "Pinguicula sp." = „nějaký druh z rodu Pinguicula"

- spp. - množné číslo od species (druhy); např. "Pinguicula spp." = „všechny druhy rodu Pinguicula"

- aff. - affinis, příbuzný či podobný; např. "Pinguicula aff. vulgaris" = „rostlina podobná druhu Pinguicula vulgaris" České názvy


Ty nejsou u MR (až na výjimky) tolik vžité. Pokud je však známe a chceme použít, řiďme se těmito pravidly:

- rodové i druhové jméno píšeme s malým začátečním písmenem

- výjimkou jsou jména lidí v druhových jménech

- nepoužíváme kurzívu Praktické příklady


 správně špatně
     Drosera capensis
     drosera capensis
     Droseraceae      droseraceae
     Drosera capensis      Drosera capensis (chybí kurzíva)
     Drosera capensis 'Giant'
     Drosera capensis 'Giant'
     Drosera dichrosepala ssp. enodes
     Drosera dichrosepala ssp. enodes
     Sarracenia minor × alata
     Sarracenia minor x alata (písmeno X)
     D. dichrosepala
     D.dichrosepala (chybí mezera)
     rosnatka kapská
     Rosnatka kapská
     rosnatka kapská      rosnatka Kapská
     rosnatka kapská      rosnatka kapská (kurzíva)
     rosnatka Hamiltonova      rosnatka hamiltonova


.
12.03.2013 20:54:45
Jakub Štěpán
 
Masožravé rostliny neboli masožravky
předchozí následující

Veškerý materiál použitý na těchto stránkách (obzvlášť fotografie) je chráněn autorskými právy. Není dovoleno jej dále šířit bez svolení autora.
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one